homeOPZ výzva č. 43

Název projektu: Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti 2 HD, s.r.o.


 • Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005582
 • Doba realizace projektu: 1.3.2017 - 28.2.2019
 • Popis projektu: Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti 2 HD, s r.o. se sídlem v Povrlech. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.
 • Cílová skupina: Zaměstnanci tj. osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci příjemce, s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce. Specifikace aktivit projektu v členění dle plánovaného počtu osobohodin a podle tříd (skupin) zaměstnanců dle klasifikace CZ-ISCO je následující:
 • Partneři projektu: Nerelevantní
 • Investiční priorita: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Realizátor projektu: 2 HD, s.r.o.
  IČ: 25010131
  DIČ: CZ25010131
  Sídliště II 231/1
  40332 Povrly
  Kontaktní osoba
  Dobosz Stanislav , dobosz@2hd.cz